BOROWCZYK ELŻBIETA

BOROWCZYK ELA

Ur. 21 .11.1947roku w Warszkowie.

STRONA W OPRACOWANIU!