BOROWCZYK HENRYK

…PAMIĘTAJ CZCIĆ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ… BOROWCZYK HENRYK JETEŚ MOIM WSZYSTKIM CZYM JESTEM. KOCHAM CIĘ. Jest 20 Listo­pada 1928 roku. Rok po ślu­bie Anto­niego i Ger­trudy BOROWCZYK- przy­cho­dzi na…