HISTORIA WARSZKOWA!

HISTORIA WARSZKOWA

WARSZKOWO TO MOJA POSIADŁOŚĆ

Warszkowo-duża wieś sołecka-położone jest w centrum gminy, sąsiadując bezpośrednio od wschodu ze Sławnem. Obecnie jest to właściwie osada podmiejska. Sąsiednie miejscowości to: Warszkówko, Wrześnica. Na płn.-zachód od wsi wytyczona linia kolejowa na trasie Koszalin-Słupsk.

informacje z internetu

WARSZKOWO-TEREN PRYWATNY

HISTORIA (pierwsza wzmianka 1301r.)

Warszkowo jest starą wsią o średniowiecznej metryce; pierwsza wzmianka pojawia się w dokumencie z 28.03.1301r. Księcia Sambora rugijskiego dla burgrabiego „w Zlawena”, który otrzymuje w lennie różne wsie w ziemi sławieńskiej w tym: Postomino, Zielnowo i Warszewo. W 1330r. Jasco von Schlawe z rodziny Święców nadał wieś miastu Sławno. Odtąd aż do czasu reform Steina-Hardenberga Warszkowo było wsią miejską.

W XX w. Wieś przekształciła się z rolniczej w osiedle mieszkaniowe dla ludności nierolniczej, pracującej w Sławnie.

Do 1945r. Do gminy wiejskiej Warszkowo należały:

 1. Mokra (niem. Abdeckerei)-rakarnia lub zakład utylizacji
 2. Dom Strzelecki ze strzelnicą- wybudowany w I. 1928/29 przez Gustawa Tilgnera i przekazany związkami; strzelnica. Miejsce zawodów różnej rangi i świąt miejskich.
 3. Wiatrak-przy drodze do Tychowa
 4. Strzemogóra (niem. Fuchsberg)-duże gospodarstwo 2 km na południe od wsi
 5. Oleszno (niem.Grunhof)- gospodarstwo ok. 400M na płn. Od wsi
 6. Podlaski (niem. Hasterkathen)-95 ha gospodarstwo od ok.1525r. Do k. XVIIIw. W posiadaniu rodziny Steinhorst. W I. 1820-1920 ulubione miejsce wycieczkowe.
 7. Uliszki (niem. Rotes Haus)-gospodarstwo i pszczelarstwo.

  W okresie międzywojennym we wsi działała 4-oddziałowa szkoła (240 uczniów), od 1928r, także przedszkole, posterunek policji, 4 karczmy, sklep spożywczy, piekarnia, kilkanaście zakładów rzemielśniczych, kasa oszczędnościowa, hodowla pstrągów, ogrodnictwa, związki: gimnastyczny z własną salą, miejsce rozstrzygnięć zawodów powiatowych; śpiewaczy, weteranów, rowerzystów. W 1939r. Mieszkało tu prawie 1200 osób. W tak dużej wsi nie było kościoła, mieszkańcy należeli do parafii w Sławnie.

  W marcu 1945r. Warszkowo zajmują oddziały rosyjskie. W następnym okresie przybywają osadnicy z różnych terenów dawnej Polski. Obecnie Warszkowo jest typową osadą podmiejską, która w większości utraciła swój pierwotny, rolniczy charakter.

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

Warszkowo współcześnie oscyluje w kierunku układu wielodrożnicowego, na co niewątpliwie-ma wpływ podmiejski charakter miejscowości. W dalszym ciągu jednak dominującym komponentem układu pozostaje pierwotna ulicówka.

W ostatnich latach Warszkowo zyskało dominatę wysokościowo-archtektoniczną układu, jaki stanowi kościół wznoszony na płn.-zach.krańcu wsi.

Młyn „Kukułka” obecnie w granicach administracyjnych Sławna, zachowała się zagroda młyńska na wschód od wsi; las z terenem po dawnej strzelnicy w granicach Sławna. Zachowała się dawna zagroda związana z tartakiem.

…………………………….

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła-nowy obiekt po drugiej stronie mieszkania dla nauczycieli.

  Szkoła podstawowa-obiekt zlokalizowany na północ od nowo budowanego kościoła.

  Gospoda-ob. Budynek mieszkalny w południowej części wsi; murowany obiekt wzniesiony w 1909r., po rewaloryzacji, wskazany do ochrony punktowej.

  Strzelnica-obecnie w granicach administracyjnych Sławna; zachowane betonowe kulopały, brak obiektów kubaturowych.

 • KILKA CIEKAWOSTEK

ODLEGŁOŚCI DO WIOSEK W POBLIŻU

Wieś Warszkowo ma 1 141 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców wzrosła o 5,9%. Współczynnik feminizacji we wsi wynosi 103 i jest porównywalny do współczynnika feminizacji dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dla całej Polski. 66,0% mieszkańców wsi Warszkowo jest w wieku produkcyjnym, 22,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 11,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada we we wsi Warszkowo 51,5 osób w wieku nieprodukcyjnym. Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc znacznie mniejszy od wkażnika dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika obciążenia demograficznego dla całej Polski. Według danych archiwalnych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 roku we wsi Warszkowo było 338 gospodarstw domowych. Wśród nich dominowały gospodarstwa zamieszkałe przez pięc lub więcej osób – takich gospodarstw były 74 .

GMINA SŁAWNO KILKA DANYCH.

MOJE WARSZKOWO-LATA 70-TE.

Gmina Sławno: ma 8 808 mieszkańców, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 1,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,7 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy gminy Sławno zawarli w 2020 roku 29 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 28,5% mieszkańców gminy Sławno jest stanu wolnego, 54,5% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy. Gmina Sławno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,94 na 1000 mieszkańców gminy Sławno. W 2020 roku urodziło się 73 dzieci, w tym 50,7% dziewczynek i 49,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 401 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. W 2019 roku 42,5% zgonów w gminie Sławno spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,7% zgonów w gminie Sławno były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Sławno przypada 11.2 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju. W 2020 roku zarejestrowano 80 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 107 wymeldowań, w wyniku

BOROWCZYK JÓZEF-1971ROK

czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Sławno -27. W tym

samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1. 63,0% mieszkańców gminy Sławno jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.