Maintainance

BOROWCZYK HENRYK

BOROWCZYK HENRYK Jest 20 Listo­pada 1928 roku. Rok po ślu­bie Anto­niego i Ger­trudy BOROWCZYK- przy­cho­dzi na świat w Gor­da­no­wie ich pier­wo­rodny syn Hen­ryk. Matka: Ger­truda Borow­czyk z domu Dłu­żyń­ska ma…